Ceny transferowe Warszawa – dokumentacja i analiza

Realizujesz transakcje pomiędzy powiązanymi podmiotami?

Zabezpiecz się na wypadek kontroli skarbowej oraz podatkowej i miej pewność, że Twoja organizacja działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Uzyskaj pełne wsparcie w analizie obszarów ryzyka, przygotowaniu analiz porównawczych, opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wszechstronnego doradztwa z zakresu cen transferowych (Transfer Pricing).

Od 20 lat zapewniamy kompleksowe wsparcie, z którego korzystają przedsiębiorcy z całego kraju.

Umów się na darmowe konsultacje

Realizujesz transakcje pomiędzy powiązanymi podmiotami?

Jeśli realizujesz transakcje pomiędzy powiązanymi podmiotami i przekraczasz określone przepisami limity kwot transakcji, jesteś zobowiązany do prowadzenia dokumentacji cen transferowych.

Zabezpiecz się na wypadek kontroli skarbowej oraz podatkowej i miej pewność, że Twoja organizacja działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Uzyskaj pełne wsparcie w analizie obszarów ryzyka, przygotowaniu analiz porównawczych, opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wszechstronnego doradztwa z zakresu cen transferowych (Transfer Pricing).

Od 20+ lat zapewniamy kompleksowe wsparcie, z którego korzystają przedsiębiorcy z całego kraju.

Dlaczego warto? Atuty naszego biura podatkowego.

Zobacz, na co możesz liczyć, jeśli zdecydujesz, że to właśnie nasze biuro rachunkowe odpowie za księgowość Twojej firmy.

Wszechstronna pomocEkspercki zespółDogodna forma współpracyDopasowana oferta
Masz wszystko w 1 miejscu.Współpracujesz z jednymi z najlepszych.Dbamy o Twoją wygodę.Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Od specjalistycznego doradztwa, poprzez analizy, aż po przygotowanie dokumentów.Grono doświadczonych doradców, którzy specjalizują się w cenach transferowych.Wszystko możesz załatwić online, telefonicznie lub w naszym warszawskim biurze.Otrzymasz wsparcie, które w pełni odpowiada charakterystyce i potrzebom Twojej organizacji.

Umów się na darmowe konsultacje

Ceny transferowe “od A do Z”. Co zyskasz w ramach naszego wsparcia?

Zapewnimy Ci komplet niezbędnych usług, dzięki którym …

Skorzystasz z wiedzy i umiejętności doświadczonych ekspertów

Nasi doradcy przeprowadzą wszechstronną analizę Twojej działalności, która pozwoli zdiagnozować ewentualne obszary ryzyka związanego z cenami transferowymi. Przeanalizujemy także zgodność Twojej dokumentacji z polityką Transfer Pricing, a także opracujemy porównawcze analizy ekonomiczne.

Wypracujesz sprawdzone procedury postępowania

Pomożemy Ci stworzyć, a następnie stale wykorzystywać bezpieczne procesy związane z gromadzeniem i aktualizowaniem dokumentacji z zakresu cen transferowych.

Otrzymasz komplet niezbędnej dokumentacji

Odpowiemy za opracowanie wszystkich dokumentów podatkowych związanych z cenami transferowymi, które będą Ci niezbędne np. w trakcie kontroli. Wraz z nimi udzielimy Ci także niezbędnego wsparcia – w reprezentacji przed organami państwowymi.

Umów się na darmowe konsultacje

Jak zacząć współpracę z naszym biurem?

Ceny transferowe w 3 prostych krokach.

1. Kontakt2. Oferta3. Współpraca
Przejdź do kontaktu, aby umówić się na rozmowę, w trakcie której dokładnie zapoznamy się ze specyfiką oraz potrzebami Twojej firmy.Dogłębnie przeanalizujemy pozyskane informacje, aby następnie wykorzystać je do stworzenia spersonalizowanej oferty współpracy.Jeśli zaakceptujesz naszą propozycję – podejmiemy się wszystkich czynności związanych z obsługą Twojej firmy w zakresie cen transferowych oraz niezbędnej do tego dokumentacji.

Postaw na profesjonalne wsparcie przy analizie i ustalaniu cen transferowych oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby umówić się na bezpłatne konsultacje.

Czym są ceny transferowe? Kogo dotyczą?

Pojęcia „ceny transferowe” (z ang. Transfer Pricing – w skrócie: TP) używamy do określenia cen, które stosuje się pomiędzy podmiotami, które są ze sobą powiązane (szczególnie, gdy funkcjonują w zakresie tej samej grupy kapitałowej). Obejmują one przede wszystkim jednostki, które wykonują transakcje polegające na przepływie towarów, jak również wzajemnym świadczeniu usług. To zagadnienie jest niezwykle ważne, bo właśnie od tego, na jakim poziomie będą znajdowały się ceny transferowe, bardzo często zależy, czy dana organizacja wypracuje zysk, czy też będzie musiała pogodzić się ze stratą.

W jakich sytuacjach stosuje się ceny transferowe? Kto musi je raportować?

Ustalanie tego typu stawek ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom związanym ze złym naliczaniem obciążeń podatkowych, a w konsekwencji – narażaniem urzędów konkretnych państw na spadki wpływów z tytułu należnych im podatków. Używa się ich w sytuacjach, gdy np. spółka matka z kraju “A” kupuje towary lub usługi od swojej spółki córki z kraju “B”.

Obliczanie cen transferowych. Jak się je ustala i od jakiej kwoty są naliczane?

Aby lepiej zobrazować Ci sposób funkcjonowania tzw. Transfer Pricing, posłużymy się prostym przykładem.

Załóżmy, że firma posiada dwie spółki funkcjonujące w dwóch odrębnych krajach. Spółka matka zakupuje od spółki córki produkty, które będzie oferowała finalnym odbiorcom po 100 tysięcy euro. Stawki podatkowe w kraju spółki matki wynoszą 30%, natomiast spółki córki – 20%. Zobaczmy, jak różnić się będzie suma zobowiązań podatkowych w zależności, od ceny, po której spółka matka kupi towar od spółki córki.

Przykład 1. Spółka matka kupuje towary po 40 tysięcy euro
W takim przypadku ceny transferowe oraz zobowiązania podatkowe obu spółek będą prezentowały się następująco:
Kraj spółki matki – (100 000 – 40 000) x 30% = 18 000 euro
Kraj spółki córki – 40 000 x 20% = 8 000 euro
Łączna suma zobowiązań podatkowych nosi więc 26 000 euro.

Przykład 1. Spółka matka kupuje towary po 60 tysięcy euro
W takim przypadku ceny transferowe oraz zobowiązania podatkowe obu spółek będą prezentowały się następująco:
Kraj spółki matki – (100 000 – 60 000) x 30% = 12 000 euro
Kraj spółki córki – 60 000 x 20% = 12 000 euro
Łączna suma zobowiązań podatkowych nosi więc 24 000 euro.

W celu przeciwdziałania nadużyciom związanym ze wskazywaniem zbyt wysokich cen (które zmniejszają opodatkowanie), wiele krajów nakłada na firmy obowiązek stosowania cen transferowych, które są zgodne z faktycznymi cenami obowiązującymi na danych rynkach. Aby to udowodnić – tego typu organizacje muszą prowadzić odpowiednią dokumentację.

Czym jest i z czego składa się dokumentacja cen transferowych? Kiedy należy ją przygotowywać?

Głównym celem tego rodzaju dokumentacji jest udowodnienie, że transakcje zawarte pomiędzy powiązanymi podmiotami zostały przeprowadzone w zgodzie z ogólnymi warunkami, jakie panują na danych rynkach. Taka dokumentacja cen transferowych powinna składać się z trzech odrębnych dokumentów, do których zaliczamy:

  • dokumentację cen transferowych, która zawiera: opis podatnika (wraz ze wskazaniem struktury i schematu organizacji oraz informacje na temat podstawowej działalności), opis transakcji (przedmiot, podmioty powiązane, wartość i sposób kalkulacji), analizę danych porównawczych, a także opis zgodności,
  • grupową dokumentację cen transferowych, która posiada: opis grupy kapitałowej, wyszczególnienie jej wartości materialnych oraz prawnych, listę ważnych transakcji, a także dane finansowe grupy,
  • raport odnoszący się do krajów, czyli dane o grupie danych podmiotów.
    Z tego obowiązku należy się wywiązać w terminie do 9 miesięcy, po czasie zakończenia roku obrotowego.

Kto musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

Konieczność wywiązywania się z takiego obowiązku jest stricte związana z przekroczeniem konkretnych kwot transakcji, które zostały przeprowadzone w danym roku obrotowym. W przypadku tych dotyczących zakupu towarów bądź finansów – próg wynosi 10 milionów złotych. W przypadku usług lub innego rodzaju transakcji – próg to 2 miliony złotych.

Jak złożyć dokumentację cen transferowych

Tego rodzaju czynności dokonuje się elektronicznie – za pomocą platformy ePUAP. Oświadczenie o cenach transferowych musi być również odpowiednio podpisane (podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym).

Ile kosztuje sporządzenie dokumentacji cen transferowych?

Ceny tego rodzaju wsparcia przy sporządzaniu dokumentów związanych z cenami transferowymi są uzależnione od kilku czynników. W naszym biurze bierzemy pod uwagę m.in. ilość transakcji, ich kwoty, poziom skomplikowania, a także pilność danego zlecenia. Jeżeli chcesz poznać dokładny cennik i dowiedzieć się, ile zapłacisz za taką fachową pomoc – skontaktuj się z naszymi ekspertami.