Procedury AML:

Kompleksowa pomoc w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych, w tym przede wszystkim:

 • biura rachunkowe
 • działalności związane z walutami wirtualnymi
 • instytucje płatnicze, pośrednicy w płatnościach, agenci rozliczeniowi
 • notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni
 • firmy i fundusze inwestycyjne
 • zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi
 • działalność kantorowa
 • biura wirtualne
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach

Pomagamy naszym klientom w dopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Świadczymy usługi i przygotowujemy dokumentacje AML w tym m.in.:

 • procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych
 • procedura grupowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • określenie ryzyk i czerwonych flag specyficznych dla danej branży i/lub portfolio klientów
 • materiały szkoleniowe dla pracowników w zakresie AML oraz ryzyk prania pieniędzy w danej branży
 • szkolenia AML
 • procedury weryfikacji tożsamości klientów (Know Your Customer – KYC)
 • przegląd KYC bazy klientów
 • procedura zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • procedura weryfikacji statusu PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
 • scenariusze do automatycznego przeglądu transakcji
 • audyt polityk i procedur AML
 • aktualizacja polityk i procedur AML
 • doradztwo w zakresie ryzyka związanego z danym klientem

Usługi świadczone są przez certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (CAMS) należącego do międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym (ACAMS).