KADRY I PŁACE – OD 40 ZŁ NETTO/ 1 OSOBA:

  • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
  • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
  • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.

Jeżeli zależy Państwu na rzetelnej obsłudze kadrowo- płacowej, wybór naszego Biura Rachunkowego EFEKTA w Warszawie i Łodzi to gwarancja kompleksowej obsługi Państwa pracowników.