RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – JUŻ OD 200 ZŁ NETTO/ m-c:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
  • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
  • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
  • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
  • sporządzanie deklaracji rocznych,
  • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji, księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
  • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych;

W celu poznania szczegółów oferty, umów się na spotkanie w naszym biurze księgowym Warszawa lub biurze księgowym na terenie Łodzi.