PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – JUŻ OD 200 ZŁ NETTO/ m-c:

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Jeżeli poszukują Państwo usług rachunkowych na terenie Warszawy (Wilanowa, Ursynowa, Mokotowa czy Gocławia) lub Łodzi to zachęcamy do skorzystania z oferty naszego biura księgowego– z nami Państwa zaangażowanie w sprawy księgowe zostanie ograniczone do minimum!