Biuro Rachunkowe EFEKTA Sp. z o.o.
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 121 lok. 11
Tel. kom. 600 256 400
www.efekta.waw.pl
biuro@efekta.waw.pl

  Ім'я та прізвище (обов'язкове поле)

  Адреса електронної пошти (обов'язкове поле)

  Вибір міста:

  Тема

  Текст повідомлення

  Biuro Rachunkowe EFEKTA Sp. z o. o. wpisana pod numerem KRS 0000531591, NIP 951-238-56-05, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS