TİCARİ DEFTERLER – AYDA NET 450 PLN’ DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA:

 • Ekonomik olayların kayıtlarının gelir ve gider defterinde tutulması,
 • KDV kayıtlarının tutulması ve KDV beyannamelerinin hazırlanması,
 • Demirbaş ve teçhizat kayıtlarının tutulması,
 • Defter ve kayıtların gerekli çıktılarının hazırlanması,
 • KDV, kişisel gelir vergisi (PIT) ve kurumlar vergisi (CIT) üzerinden ödenmesi gereken vergi tutarının hesaplanması,
 • Müşteri adına kişisel gelir vergisi (PIT), KDV, KDV-AB vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması,
 • Yıllık beyannamelerin hazırlanması,
 • Bakiye mutabakatına ilişkin borç ve alacakların sürekli kontrolü,
 • Yüklenicilerin bakiyelerinin teyidine ilişkin belgelerin hazırlanması,
 • Yıllık mali tabloların hazırlanması (bilanço ve kar zarar hesabı),
 • Muhasebe politikası hazırlanması,
 • Müşterinin talebi üzerine, belirli bir mali yıl süresince muhasebe belgelerinin saklanması,
 • Muhasebe belgelerinin resmi ve muhasebe kontrolü,
 • Yurt dışı işlemler için muhasebe hizmetleri (ihracat, ithalat, AB),
 • Merkezi İstatistik Ofisine (GUS) zorunlu istatistik raporlarının hazırlanması.

En üst düzeyde muhasebe hizmeti arıyorsanız, sizi Varşova ve Łódź’daki muhasebe hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz.