GÖTÜRU VERGİLENDİRME – AYDA NET 200 PLN’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA:

  • Gelir kayıtlarını tutulması,
  • KDV kayıtlarının tutulması ve KDV beyannamelerinin hazırlanması,
  • Demirbaş ve teçhizat kayıtlarının tutulması,
  • Defter ve kayıtların gerekli çıktılarının hazırlanması,
  • Ödenmesi gereken KDV ve kişisel gelir vergisi (PIT) tutarının hesaplanması,
  • Müşteri adına kişisel gelir vergisi (PIT), KDV, KDV-AB vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması,
  • Yıllık beyannamelerin hazırlanması,
  • Müşterinin talebi üzerine, belirli bir mali yıl süresince muhasebe belgelerinin saklanması,
  • Belgelerinin resmi ve muhasebe kontrolü.

Teklifimizin ayrıntılarını öğrenmek için, Varşova veya Łódź’daki muhasebe büromuzdan randevu alın.