Planowane zmiany w zakresie wprowadzenia KSeF

Pierwotnie wprowadzenie obowiązku wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych w KSeF miało nastąpić od 1 lipca 2024 roku. Jednakże, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, ten obowiązek zostaje odroczony w czasie. Ponadto, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zmian w zakresie planowanego e- fakturowania.

Najważniejsze wymieniane zmiany to:

– ujednolicenie momentu obowiązkowego wdrożenia KSeF – pierwotnie miał to być 1 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT oraz 1 stycznia 2025 roku dla podatników z VAT zwolnionych- obecnie data ma być ta sama;

– odroczenie momentu obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF w przypadku wystawiania paragonów z NIP uznawanych za faktury czy też wystawiania faktur w kasach rejestrujących- przed zmianami obowiązek e- fakturowania dla tych przypadków miał wejść w życie bezwzględnie do 1 stycznia 2025 roku;

– odroczenie stosowania kar za nie wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF- pierwotnie miały być one stosowane od 1 stycznia 2025 roku;

– umożliwienie wystawiania faktur konsumenckich – czyli dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- w KSeF (zapewnianie dostępu anonimowego do faktury w KSeF za pomocą kody QR);

– umożliwienie wystawiania elektronicznych faktur „off-line” poza KSeF z kodem QR wszystkim podatnikom- z możliwością ich wprowadzenia do KSeF kolejnego dnia roboczego;

– odsunięcie w czasie obowiązku, by podawać numer KSeF przy płatnościach, m.in. w ramach MPP (do tej pory z przepisów wynikało, że w przypadku płatności w ramach MPP będzie konieczność podawania numeru KSeF już od 1 lipca 2024 roku, a przy płatnościach pomiędzy czynnymi podatnikami VAT- od 1 stycznia 2025 roku).

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów ma w planach wprowadzenie uproszczenia dla przedsiębiorców „wykluczonych cyfrowo”, polegającego na wprowadzeniu okresu przejściowego, w którym wciąż będzie można stosować faktury papierowe. Dotyczyć to będzie tych podatników, dla których wdrożenie KSeF okaże się problematyczne, a wartość i skala wystawianych faktur będzie nieznaczna (faktury nie przekraczające 450 zł, łączna suma faktur w miesiącu nie przekraczająca 10 000 zł).

Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę zgłoszenia sygnalizujące brak możliwości przesłania przez KSeF załączników, ma również w planach umożliwienie dodawania do faktury załączników za usługi telekomunikacyjne, media oraz inne „zbiorcze”.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów można wnioskować, że proponowane rozwiązania będą przedstawiane do konsultacji jako propozycje zmian do ustawy o VAT. Z kolei na przełomie kwietnia oraz maja tego roku zostanie ogłoszona data odsunięcia w czasie obowiązkowego KSeF.

Warto również wspomnieć, że w związku ze skalą zmian dla podatników związaną z wprowadzeniem KSeF oraz potencjalnymi wynikającymi z tego trudnościami, Ministerstwo Finansów ma zamiar uruchomić szkolenia z tej tematyki w urzędach skarbowych (od maja 2024 roku), zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line. Zostaną na nim przedstawione potencjalnie najbardziej nurtujące przedsiębiorców kwestie. Będzie się również można umówić na spotkania indywidualne w tym obszarze. W lipcu 2024 roku zostanie również uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, udzielająca wsparcia zarówno merytorycznego, jak i technicznego wszelkim podmiotom, tj. podatnicy indywidualni, biura księgowe, a także przedstawiciele firm tworzących własne oprogramowanie służące do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych.