Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców- planowane zmiany
Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2025 roku rząd ma w planach wprowadzenie zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Poniżej postaramy się streścić najważniejsze fragmenty informacji, która ukazała się w dniu 21 marca 2024 roku na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów (www.gov.pl).

Z najważniejszych podnoszonych w komunikacie kwestii, wspomnieć warto:

  • takie same warunki dla wszystkich drobnych przedsiębiorców w zakresie składki zdrowotnej,
  • zwiększenie przejrzystości systemu obliczania składek i zmniejszenie obowiązków rozliczeniowych,
  • likwidacja konieczności opłacania składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych.

Z najważniejszych postulatów, rząd ma w planach przywrócić od 1 stycznia 2025 roku zryczałtowaną składkę zdrowotną dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Dodatkowo, dla ponad 90% przedsiębiorców PIT- szczególnie dla tych osiągających średnie i niskie dochody, bez względu na wybraną formę opodatkowania, zostanie obniżona wysokość składki zdrowotnej.

Przyjrzyjmy się zatem, co zmieni się w zależności od wybranej formy opodatkowania:

Skala podatkowa

Podatnicy PIT rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić stałą, zryczałtowaną składkę na ubezpieczenia zdrowotne, wynoszącą 9% z 75% płacy minimalnej, to jest około 310 zł miesięcznie (dla roku 2025). Rozwiązanie to ma uprościć system, dać stabilne i przewidywalne warunki rozwoju biznesu i zminimalizować konieczność dodatkowych ewidencji czy rozliczeń. Co więcej, składka zdrowotna nie będzie płacona od zbywanych środków trwałych.

Podatek liniowy

Dla podatników PIT rozliczających się w oparciu o podatek liniowy 19% wprowadzone zostaną następujące zasady w zakresie składki zdrowotnej:

  • przedsiębiorcy nie przekraczający miesięcznie dwukrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będą płacić składkę zdrowotną w wysokości analogicznej do tych na skali podatkowej, czyli wynoszącej 9% z 75% wynagrodzenia minimalnego (szacowana korzyść dla podatnika to od około 100 zł do nawet 530 zł miesięcznie na warunki roku 2025);
  • przedsiębiorcy przekraczający dwukrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, od nadwyżki powyżej dwukrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą dodatkowo składkę zdrowotną w wysokości 4,9%.

Dodatkowe zmiany to:

  • umożliwienie przedsiębiorcom rozliczającym się w oparciu o podatek liniowy nie wykazywania dochodu pochodzącego ze zbycia środka trwałego;
  • uchylenie możliwości odliczania składek zdrowotnych (części) w PIT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla podatników PIT rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wprowadzone zostaną następujące zasady w zakresie składki zdrowotnej:

  • przedsiębiorcy nie przekraczający miesięcznie czterokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będą płacić składkę zdrowotną w wysokości analogicznej do tych na skali podatkowej, czyli wynoszącej 9% z 75% wynagrodzenia minimalnego;
  • przedsiębiorcy przekraczający czterokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, od nadwyżki powyżej czterokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą dodatkowo składkę zdrowotną w wysokości 3,5%.

Dodatkowe zmiany to:

  • umożliwienie przedsiębiorcom rozliczającym się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie wykazywania dochodu pochodzącego ze zbycia środka trwałego;
  • uchylenie możliwości odliczania składek zdrowotnych (części) w PIT.

Karta podatkowa

Dla podatników PIT rozliczających się w kartę podatkową wprowadzona zostanie składka zdrowotna w wysokości analogicznej do składki płaconej przez przedsiębiorców na skali podatkowej, czyli w wysokości 9% z 75% wynagrodzenia minimalnego.

Dodatkową zmianą będzie uchylenie możliwości odliczania składek zdrowotnych (części) w PIT.